Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg.
 Naar winkelwagen
Voorwaarden
Welkom bij Masterworx Catalogus FAQ Ophangsystemen Levering Voorwaarden Contact

Bestelling
De algemene leveringsvoorwaarden van Masterworx zijn van toepassing op alle producten. Door te bestellen geeft u aan akkoord te gaan met de algemene leveringsvoorwaarden. Masterworx  verwerkt de bestelling nadat deze is door gegeven middels de webshop.

Betalen en betaalmogelijkheden
De bestelling wordt vooraf betaald. Pas na ontvangst van de betaling worden de bestelde artikelen verzonden. Alle bedragen dienen te worden geboekt op

Masterworx
RABO Zoetermeer: 1559.71.662
BTW-nummer: 822993521B01
KvK-nummer: 50930362

Prijzen
De op de website vermelde prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW.
Masterworx kan haar prijzen ten alle tijden aanpassen.


Eigendomsvoorbehoud
Masterworx blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat het verschuldigde bedrag is voldaan.

Levertijd
Indien de producten voorradig zijn, bedraagt de levertijd 4 werkdagen na ontvangst van de betaling. De levertijd is, in het geval het product niet voorradig is, 5-6 weken na betaling. Wanneer een product niet leverbaar blijkt, dan zal dit achteraf aan u kenbaar worden gemaakt middels een emailbericht.

Annulering
Een bestelling zal afgenomen moeten worden. Bij goede reden (door Masterworx per geval specifiek te beoordelen) kan eventueel worden overgaan tot annulering.

Privacy
Masterworx zal de persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet beschikbaar stellen aan derden. Persoonsgegevens worden door Masterworx alleen gebruikt voor het uitvoeren van de bestelling.

Garantie
Masterworx garandeert dat de bestelling in goede staat verzonden wordt en dat aan de verzending van de artikelen veel zorg is besteed. Als blijkt dat het product niet voldoet aan bovenstaande garantie, dan zal Masterworx in overleg zorgdragen voor vervanging of tot creditering overgaan van de aanschafwaarde. Na retournering van het product zal de waarde van het product worden gecrediteerd. De garantie vervalt indien het gebrek is ontstaan als gevolg van oneigenlijk gebruik van het artikel of wanneer u of derden wijzigingen aan het artikel hebben aangebracht.

Klachtenafhandeling
Masterworx streeft naar tevreden klanten. Mocht er onverhoopt een klacht zijn, dan wordt Masterworx daar graag van op de hoogte gebracht. Masterworx zal altijd proberen om, indien u onverhoopt niet tevreden bent over het geleverde product of over onze service, dit in goed onderling overleg met u op te lossen.

Aansprakelijkheid
Indien het door Masterworx geleverde artikel een gebrek vertoont, dan is de aansprakelijkheid van Masterworx jegens u beperkt tot hetgeen is bepaald door de garantievoorwaarden. De aansprakelijkheid van Masterworx voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige artikel, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Masterworx. Op alle geschillen tussen Masterworx en de klant is het Nederlandse recht van toepassing. Dergelijke geschillen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag, Nederland.

Masterworx met Iestyn Kras


Masterworx door Iestyn Kras

[Meer]

center


...